Welkom bij Hoensbroekse Amateur Kunst

In 2018 vonden een aantal projecten en activiteiten plaats.
We noemen de Boekenbrunch, High Tea met muziek, HAK Fotoclub.
Het project 'Hoensbroekse Luisterliedjes', gestart in 2017, werd succesvol afgesloten in september 2018 met een prachtige cd-presentatie.

U hoort nu een kort stukje van het nummer 'Dieke Friete' van Lex Nelissen en Angelo Bombrini.
Dit nummer is geëindigd op plaats 11 van de Top 1111 bij L1
De cd is verkrijgbaar, scroll even naar beneden.
Onderstaand filmpje is een impressie van een eerdere boekenbrunch in de BMV De Vlieger.
Onder bezielende leiding van Dick Gebuijs en met hulp van Els Ermers en Bertie van Loon-Ermers!In 2018 hebben leden van de Hoensbroekse AmateurKunst Fotoclub, met veel plezier allerlei opdrachten met verschillende thema’s uitgewerkt. Een keer in de maand kwamen zij bij elkaar om actief aan een thema te werken. Tijdens deze avonden werden ze bijgestaan door gastfotografen. Voor de expositie is een selectie gemaakt uit deze foto’s. Die kunt u bekijken.

  • foto1
  • foto2
  • foto3
  • foto4

Meedoen in de HAK Fotoclub?
Stuur ons een mail en dat kunt u doen door hier op te klikken.
Vele Hoensbroekenaren en mensen met een binding met Hoensbroek hebben zich verenigd door samen het project Hoensbroekse Luisterliedjes vorm te geven. Het belangrijkste daarin: de CD was het eindpunt van een creatief proces waarin ieder die wilde kon meedoen.
In dit proces werden in een reeks middagen, plekken in Hoensbroek bezocht die inspireerden en aanzetten tot verhalen, herinneringen en gedachten over die plek. Deze sessies werden opgenomen en de resultaten leverden uiteindelijk teksten en muziek op die op CD werden vastgelegd en ook in de eindmanifestatie werden gepresenteerd.
Op zondag 23 september 2018 vond de feestelijke eindmanifestatie plaats in kasteel Hoensbroek.
De dubbel-cd kreeg de naam 'de ganse kluur' waarmee wordt verwezen naar de grote diversiteit van de liederen maar ook van de deelnemers.

Hieronder een filmische impressie van die middag.


De teksten van deze cd kunt u vinden door op de cd hoes te klikken

De cd is nog verkrijgbaar en te bestellen door € 18,50 over te maken naar penningmeester stichting buurtbeheer Mariagewanden NL86 INGB 0006911662 met vermelding van uw adres en 'cd'.

Hieronder de film die in het kort het hele proces laat zien van de totstandkoming van de cd.