Welkom bij Hoensbroekse Amateur Kunst

Luisterliedjes

Dichtkunst en muziek, in mooie luisterliedjes vertolkt, tillen Hoensbroek uit de tijd. Daarom in 2017-2018 het project

Vele Hoensbroekenaren en mensen met een binding met Hoensbroek hebben zich verenigd door samen het project Hoensbroekse Luisterliedjes vorm te geven. Het belangrijkste daarin: de CD was het eindpunt van een creatief proces waarin ieder die wilde kon meedoen.
In dit proces werden in een reeks middagen, plekken in Hoensbroek bezocht die inspireerden en aanzetten tot verhalen, herinneringen en gedachten over die plek. Deze sessies werden opgenomen en de resultaten leverden uiteindelijk teksten en muziek op die op CD werden vastgelegd en ook in de eindmanifestatie werden gepresenteerd.
Op zondag 23 september 2018 vond de feestelijke eindmanifestatie plaats in kasteel Hoensbroek.
De dubbel-cd kreeg de naam 'de ganse kluur' waarmee wordt verwezen naar de grote diversiteit van de liederen maar ook van de deelnemers.

U hoort nu een kort stukje van de 1e track van de cd gezongen door July Vijgen.

Hieronder een filmische impressie van die middag.


De teksten van deze cd kunt u vinden door op de cd hoes te klikken

De cd is te koop bij het secretariaat van HAK, mail even naar hak@viergebrook.nl.
Woont u verder weg dan is bestellen van de cd mogelijk door € 18,50 over te maken naar penningmeester van viergebrook NL45 RABO 0344 8979 74 met vermelding van uw adres en 'cd'.

Hieronder de film die in het kort het hele proces laat zien van de totstandkoming van de cd.